acebook

    Третій міжнародний фестиваль етнографії та фольклору «Гуцули» - круглий стіль/наукова конференція «Українці-гуцули з Мараморощини», 10 серпня 2019 року, у селі Вишавська Долина, на Мараморощині, в Румунії.

    Всупереч багатьом твердженням про активний рух в сучасному мистецтві не реалістичних,абстрактно-формальних, безпредметно-умовних концепцій, пропонується спроба аналітичного зрізу проблеми в контексті пленерного руху в ЗакарпаттіХХІ століття. З огляду на давні традиції пленеру тайого участь у формуванні окремих віх мистецькогопростору минулих сторічь є необхідність розглядуцього явища в аспекті сьогодення на прикладі регі-онального мистецького простору.Пленерні студії у власному абсолютному вимірі,в межах трактування —практика на відкритому по-вітрі (plein-air), залишаються творчим тереном пошуків та експериментів для багатьох художників теперішнього часу.

    Fundatia Ucrainenilor Huțuli din Romania- ФУНДАЦІЯ ГУЦУЛІВ В РУМУНІЇ

    Ştiri culturale

    Канал новин не знайден!